INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zo veel mogelijk te voorkomen heeft PKJP maatregelen getroffen. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM. Meer informatie over het coronavirus en hoe er mee om te gaan, kunt u vinden op (https://rivm.nl/coronavirus/covid-19). Onze medewerkers zijn ook op de hoogte van deze adviezen.

Wij vragen u onderstaande maatregelen door te nemen voorafgaand aan uw bezoek aan onze praktijk

Wat u vooraf moet weten:
• Als u klachten heeft van hoesten, niezen, keelpijn of koorts moet u voor u naar de afspraak komt contact opnemen met het secretariaat/ de behandelaar om te kijken hoe de afspraak door kan gaan. In overleg met u kan uw afspraak worden omgezet in een (beeld)belafspraak.
• In alle openbare ruimtes incl. onze wachtruimte is het dragen van een mondkapje verplicht.
• Cliënten wordt verzocht geen begeleiding mee te nemen als dit niet strikt noodzakelijk is. Ouders van kinderen zijn natuurlijk welkom hun kinderen te brengen en halen en voor gezamenlijke gesprekken. Begeleiders wordt verzocht buiten te wachten bij voorkeur in de auto.
• Mocht u een gezamenlijke afspraak voor u en uw naaste hebben, dan moet u dat vooraf melden. Als u wordt verzocht om formulieren in te vullen, wilt u deze dan vooraf per mail versturen naar het secretariaat of uw behandelaar, zodat er zo min mogelijk fysiek papier hoeft te worden gedeeld.
• Wilt u uw reis zo plannen dat u niet te vroeg op uw afspraak bent. Bent u meer dan 5 minuten te vroeg, dan kunt u gevraagd worden om buiten te wachten.
• Er wordt geadviseerd om zelf een flesje water mee te nemen, omdat er geen koffie of thee geserveerd wordt.

Bij aankomst moet u weten:
• Om het verspreidingsrisico van COVID-19 te minimaliseren vragen we aan alle cliënten en andere betrokkenen die op afspraak komen de bij de ingang opgehangen screeningslijst door te nemen. Bij één of meer van de op lijst genoemde klachten verzoeken wij u de praktijk niet te betreden en telefonisch contact met ons op te nemen.
• Bij binnenkomst wordt u verzocht eerst óf uw handen te wassen in de daartoe aangegeven ruimtes óf gebruik te maken van de beschikbare handalcohol. Dit kan per locatie verschillen.
• Daarna meldt u zich bij de balie.
• Een medewerker (secretaresse, behandelaar of teamlid) zal u nogmaals vragen of u klachten heeft zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts. Mocht u klachten hebben dan kan de medewerker besluiten dat de afspraak alsnog niet doorgaat. Dit wordt vastgelegd in uw dossier.
• Zodra de baliemedewerker dit aangeeft neemt u plaats in de wachtkamer, waar u ervoor zorgt om 1,5 meter afstand te houden van anderen. De wachtkamer is hierop ingericht en u kunt veilig plaats nemen op de aangegeven zitplaatsen.
• U wordt opgehaald door uw behandelaar. Mogelijk verzoekt de baliemedewerker u door te lopen naar de behandelkamer. In beide gevallen wordt u verzocht de aangegeven looproute te volgen.
• Bij gebruik van de lift wordt u verzocht met niet meer dan 1 persoon/1 huishouden tegelijk gebruik te maken van de lift.

En verder:
• Alle ruimtes worden tussen twee bezoeken op een standaard wijze gereinigd, zodat er zo min mogelijk kans op besmetting is.
• Het kan dat medewerkers mondkapjes en handschoenen dragen. Als medewerkers hier, op basis van richtlijnen, voor kiezen doen zij dat voor uw en hun veiligheid.

Hebt u vragen over het coronavirus?
Kijk dan op de vragen- en antwoordpagina van het RIVM (https://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoord).
Ook verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid (https://rijksoverheid.nl/coronavirus).


Scroll naar top