Aanmelden

Ouders van kinderen/jongeren tot 18 jaar kunnen hun kind aanmelden voor behandeling bij PKJP. Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf aanmelden.

Na aanmelding ontvangt u binnen 21 werkdagen een ontvangstbevestiging. Deze termijn voor het versturen van de ontvangstbevestiging is helaas door de grote hoeveelheid aanmeldingen en de verminderde bezetting in verband met de feestdagen langer dan gebruikelijk.

U wordt vervolgens gebeld door een hulpverlener die kort de reden van aanmelding zal inventariseren. Hierna wordt in het team overlegd of uw aanmelding passend is bij ons zorgaanbod of niet. Soms verwijzen we naar een instelling die uw hulpvraag beter kan beantwoorden.

Wanneer u na 21 werkdagen geen reactie op uw aanmelding heeft gehad, neemt u dan even telefonisch contact met ons op. We controleren dan of de aanmelding goed is binnengekomen.

Maak hieronder uw keuze

Scroll naar boven