Aanmelden

Let op: AANMELDSTOP

Jeugdcliënten (tot 18 jaar):

Met ingang van 03-05-2023 heeft PKJP een tijdelijke aanmeldstop ingesteld voor Jeugdcliënten (tot 18 jaar), woonachtig in alle gemeenten in Regio Rijnmond, Midden-Holland, Zuid-Holland-Zuid, voor behandeling binnen de sGGZ én lokale bGGZ/lichte sGGZ. 

Het is wél mogelijk om jeugdcliënten aan te melden alleen voor enkelvoudige medicatiebehandeling en medicatieconsult.

Jongvolwassenen (van 18 tot 30 jaar):

Verzekerden van CZ en Menzis; AANMELDSTOP voor behandeling binnen de sGGZ. 

Het is wél mogelijk voor verzekerden van CZ en Menzis om aan te melden voor behandeling binnen de bGGZ. Voor verzekerden van alle andere verzekeraars is het mogelijk om aan te melden voor bGGZ én sGGZ. 

Zodra de tijdelijke aanmeldstop is opgeheven zullen we dit op de website vermelden; dit zal vermoedelijk pas einde van de zomervakantie zijn. 

Ouders van kinderen/jongeren tot 18 jaar kunnen hun kind aanmelden voor behandeling bij PKJP. Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf aanmelden.

Na aanmelding ontvangt u binnen 21 werkdagen een ontvangstbevestiging. Deze termijn voor het versturen van de ontvangstbevestiging is helaas door de grote hoeveelheid aanmeldingen en de verminderde bezetting in verband met de feestdagen langer dan gebruikelijk.

U wordt vervolgens gebeld door een hulpverlener die kort de reden van aanmelding zal inventariseren. Hierna wordt in het team overlegd of uw aanmelding passend is bij ons zorgaanbod of niet. Soms verwijzen we naar een instelling die uw hulpvraag beter kan beantwoorden.

Wanneer u na 21 werkdagen geen reactie op uw aanmelding heeft gehad, neemt u dan even telefonisch contact met ons op. We controleren dan of de aanmelding goed is binnengekomen.

Maak hieronder uw keuze

Scroll naar boven