Gezinsonderzoek

Diagnostiek

Gezinsonderzoek

Doel
Een gezinsonderzoek heeft als doel om zicht te krijgen op:

  • het functioneren van het gezin
  • de onderlinge relaties
  • communicatiepatronen
  • opvoedingsstijl
  • eventuele opvoedingsproblemen
  • andere stressfactoren

Werkwijze
Door middel van gesprekken met het hele gezin en delen ervan, observaties, met behulp van vragenlijsten en andere technieken, wordt de hulpvraag van ieder gezinslid verhelderd, de samenhang tussen de problemen in kaart gebracht, en onderzocht waar de krachten van het gezin liggen.

Advies
Aan de hand van het onderzoek komen we tot een advies voor behandeling. Dit kan zijn gezinsbehandeling maar ook een andere behandelvorm zoals individuele behandeling, ouderbegeleiding of een combinatie hiervan.

Scroll naar top