Jongeren en Jongvolwassenen

Voor wie?

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 3 tot 30 jaar en hun ouders die problemen in hun ontwikkeling tegenkomen. Jongeren die bij ons komen, hebben meestal meer dan twee van onderstaande klachten:

 • lusteloosheid
 • piekeren
 • negatieve gedachten
 • huilbuien
 • concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • agressieproblemen
 • ruzies of conflicten
 • gepest worden
 • pesten
 • eenzaamheid
 • sociale problemen
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • angsten
 • rusteloosheid
 • vermoeidheid
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • onzekerheid
 • tics
 • verwardheid
 • dwanggedachten
 • dwanghandelingen
 • zelfmoordgedachten

Het kan zijn dat je daarnaast ook klachten hebt, die hierboven niet genoemd staan.

Voor wie niet

Omdat we een kleine praktijk zijn, die niet 24 uur per dag bereikbaar is, zijn we niet in staat om jongeren te helpen die verslaafd zijn, eetproblemen hebben, zoals anorexia, boulimia etc., last hebben van ernstige verwardheid (psychose) of hun agressie zeer moeilijk kunnen beheersen. Ook wanneer je zelfmoordplannen hebt of jezelf ernstig pijn doet, kunnen wij niet de juiste zorg bieden. Een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis kan je hierbij beter helpen.

Wat doen we?

Door met jou en je ouders in gesprek te gaan leren we je in de intakefase eerst beter kennen. Met behulp van gesprek, vragenlijsten en testen, onderzoeken we hoe je klachten in elkaar zitten. Daarna komen we met een voorstel met een behandeling waarvan we denken dat die voor jou geschikt is. Bij ‘zorgaanbod’ kun je zien welke behandelingen er vanuit de praktijk worden aangeboden. Na ons advies kun je, al dan niet samen met je ouders, beslissen of je de behandeling ziet zitten.

Scroll naar boven