Actuele wachttijden

PKJP streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. Bij aanmelding bestaat er echter altijd een reguliere wachttijd voor intake.

Binnen PKJP hanteren we acht wachtlijsten voor intake: Zes wachtlijsten voor jeugdige cliënten ingedeeld naar gebied (bGGZ regio Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk, bGGZ regio Rotterdam, bGGZ+ regio Rotterdam, bGGZ regio Maassluis/Vlaardingen/Schiedam en sGGZ regio Rijnmond en bGGZ/sGGZ overige regio’s te weten Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland) en twee wachtlijsten voor volwassenen ingedeeld naar zorgsoort (sGGZ en bGGZ). Deze onderverdeling geeft meer inzicht in de wachttijden per regio en per doelgroep (jeugd en 18+). 

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelden wachttijden, gebaseerd op hoe lang cliënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding ‘onbekend’ staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/ degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Aanmeldwachttijd (A): Hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per zorgcategorie.

Behandelwachttijd (B): Hoeveel weken u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.

Bij crisis/ spoed geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is. PKJP heeft geen spoedpoli. Tijdens de aanmeldfase wordt duidelijk bekeken of – in geval van crisis – wij u de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Als u elders sneller in zorg kunt komen of passender hulp kunt krijgen, zullen wij u hierin adviseren.

Wat kunt u doen als u de wachttijd te lang vindt?

Mogelijk kunt u sneller terecht bij een andere zorgaanbieder. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten welke andere zorgaanbieder kortere wachttijden heeft? Bespreek dit dan met ons secretariaat.

Wachtlijstbemiddeling

  • Voor cliënten van 18 jaar en ouder: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf u eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf intake uw behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ’treeknormen’).
  • Voor jeugdige cliënten: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het lokale wijkteam in uw buurt en vragen om een zorgaanbieder met kortere wachttijden.

De website, www.kiezeninde ggz.nl toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz voor cliënten van 18 jaar of ouder, dus ook van PKJP. Daar kunt u zien of andere zorgaanbieders kortere wachttijden hebben.

Wachttijden PKJP per 01-11-2022:

Belangrijk: PKJP hanteert per direct een aanmeldstop voor 18+ cliënten die verzekerd zijn via CZ, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea, Menzis en al hun subverzekeringen. Overige 18+ verzekerden kunnen wel bij ons terecht.

Zorgcategorie   Diagnosegroep   A*
Treeknorm
4 weken
  B**
Treeknorm
6 weken
bGGZ 18+    Alle diagnosegroepen   18   4
             
sGGZ 18+   Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ ASS)   30   6
sGGZ 18+   Depressieve stemmingsstoornissen   30   6
sGGZ 18+   Angststoornissen   30   6
sGGZ 18+   Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen   30   6
 sGGZ 18+   Trauma en stressor gerelateerde stoornissen   30   6
 sGGZ 18+   Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen   30   6
 sGGZ 18+   Persoonlijkheidsstoornissen   30   6
             

bGGZ jeugd regio Barendrecht/ Albrandswaard/ Ridderkerk

bGGZ jeugd regio Rotterdam

bGGZ+ jeugd regio Rotterdam

bGGZ jeugd regio Maassluis/ Vlaardingen/ Schiedam

     

6


6


6

6

 

4


4


4

4

sGGZ jeugd Rijnmond

     

20

 

8

bGGZ/ sGGZ jeugd
Zuid-Holland Zuid


bGGZ/sGGZ jeugd
Midden-Holland
     6            aanmeldstop
  4

* Aanmeldwachttijd in weken
** Behandelwachttijd in weken

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.1

Scroll naar top