Actuele wachttijden

PKJP streeft naar zo kort mogelijke wachttijden. Bij aanmelding bestaat er echter altijd een reguliere wachttijd voor intake.

Binnen PKJP hanteren we tien wachtlijsten voor intake: Negen wachtlijsten voor jeugdige cliënten ingedeeld naar regio (bGGZ/sGGZ Zuid-Holland Zuid, bGGZ/sGGZ Midden-Holland en sGGZ Rijnmond), subregio (bGGZ Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk, bGGZ Rotterdam, bGGZ Nissewaard, bGGZ Lansingerland, bGGZ Krimpen aan den IJssel (alleen medicatiecontroles) en bGGZ Capelle aan den IJssel (alleen medicatiecontroles) en één wachtlijst voor volwassenen (18+) (sGGZ/bGGZ). Deze onderverdeling geeft meer inzicht in de wachttijden per regio en per doelgroep (jeugd en 18+). 

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelden wachttijden, gebaseerd op hoe lang cliënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding ‘onbekend’ staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/ degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Aanmeldwachttijd (A): Hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per zorgcategorie.

Behandelwachttijd (B): Hoeveel weken u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.

Bij crisis/ spoed geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is. PKJP heeft geen spoedpoli. Tijdens de aanmeldfase wordt duidelijk bekeken of – in geval van crisis – wij u de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Als u elders sneller in zorg kunt komen of passender hulp kunt krijgen, zullen wij u hierin adviseren.

Wat kunt u doen als u de wachttijd te lang vindt?

Mogelijk kunt u sneller terecht bij een andere zorgaanbieder. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten welke andere zorgaanbieder kortere wachttijden heeft? Bespreek dit dan met ons secretariaat.

Wachtlijstbemiddeling

  • Voor cliënten van 18 jaar en ouder: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf u eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf intake uw behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ’treeknormen’).
  • Voor jeugdige cliënten: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het lokale wijkteam in uw buurt en vragen om een zorgaanbieder met kortere wachttijden.

De website, www.kiezeninde ggz.nl toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz voor cliënten van 18 jaar of ouder, dus ook van PKJP. Daar kunt u zien of andere zorgaanbieders kortere wachttijden hebben.

Wachttijden PKJP per 01-03-2023:

Zorgcategorie   Diagnosegroep   A*
Treeknorm
4 weken
  B**
Treeknorm
6 weken
bGGZ 18+    Alle diagnosegroepen   12   6
             
sGGZ 18+   Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ ASS)   12   6
sGGZ 18+   Depressieve stemmingsstoornissen   12   6
sGGZ 18+   Angststoornissen   12   6
sGGZ 18+   Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen   12   6
 sGGZ 18+   Trauma en stressor gerelateerde stoornissen   12   6
 sGGZ 18+   Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen   12   6
 sGGZ 18+   Persoonlijkheidsstoornissen   12   6
             

bGGZ jeugd subregio Barendrecht/ Albrandswaard/ Ridderkerk

bGGZ jeugd subregio Rotterdam

bGGZ jeugd subregio Nissewaard

bGGZ jeugd subregio Lansingerland

bGGZ jeugd subregio Krimpen a/d IJssel (alleen medicatiecontroles)

bGGZ jeugd subregio Capelle a/d IJssel (alleen medicatiecontroles)

     

18

 

18


18

18


10


10

 

4


4


4

4


4


4

sGGZ jeugd regio Rijnmond

     

volgt z.s.m.

 

volgt z.s.m.

bGGZ/ sGGZ jeugd regio 
Zuid-Holland Zuid

bGGZ/sGGZ jeugd regio 
Midden-Holland

     

10

 

10

 

4


4

* Aanmeldwachttijd in weken
** Behandelwachttijd in weken

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Scroll naar boven