Motivatietraject

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Motivatietraject

Voor wie?
In sommige gevallen is het aangaan van een hulpverleningstraject niet eenvoudig. Door allerlei oorzaken is er dan wel een behoefte aan hulp, vanuit de persoon zelf of vanuit zijn omgeving, maar zijn er factoren die maken dat er nog niet gestart wordt.

Doel
Motiveren van kinderen of jongeren voor een vorm van hulpverlening die bij hen past.

Werkwijze
Het kind/de jongere wordt geholpen om zijn klachten of problemen te vertalen naar een hulpvraag. Vervolgens kan er onderzocht worden welke vorm van hulp hierbij past en wat een dit het kind of de jongere kan opleveren. Laagdrempelig kan dan in de eigen omgeving gewerkt worden aan de benodigde motivatie om een hulpverleningstraject te starten.

Scroll naar top