Naastenbeleid

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten is dat niet alleen van grote invloed op iemands eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de naastbetrokkenen zijn vaak groot.

Met ‘naastbetrokkenen’ wordt bedoeld iedereen die een directe relatie met de cliënt heeft. Dat kan familie zijn, ouders, echtgenoten, partners, broers, zussen maar ook een goede vriend of vriendin, of iemand die zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt.

PKJP vindt het belangrijk dat naasten van iemand die bij ons behandeld wordt nauw betrokken kunnen zijn bij de behandeling. Bijgevoegd document beschrijft het beleid van PKJP voor omgang en communicatie met naastbetrokkenen van cliënten in het hele proces van intake tot en met einde zorg/ behandeling en nazorg.

> Naastenbeleid PKJP

Scroll naar boven