Nieuw zorgprogramma: Fitte Start

Het nieuwe zorgprogramma “Fitte Start: een eerste stap naar herstel” staat in het teken van leefstijlverbetering en gaat uit van de eigen veerkracht van de cliënten. Met het programma willen wij een stap maken om digitale technieken duurzaam te implementeren in onze organisatie en het bestaande knelpunt van de grote wachtlijst op te lossen.

Voor meer informatie: Fitte Start

Scroll naar boven