Vergoeding en kosten

Vergoeding en kosten van de behandeling 2020

Cliënten tot 18 jaar:
Vanaf 2015 is de vergoedingsstructuur veranderd. De zorg voor kinderen onder de 18 jaar valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
PKJP heeft contracten voor Specialistische (S) GGZ met de Regio Rijnmond, Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland en Haaglanden, Rivierenland.
PKJP heeft contracten voor Generalistische Basis (GB) GGZ met de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam.

Voor vragen kun je terecht bij ons secretariaat via telefoonnummer 010-2100516 of per mail secretariaat@wordpress-269937-1665149.cloudwaysapps.com of bij de gemeente waarin je woont.

Cliënten vanaf 18 jaar:
De zorg voor cliënten boven de 18 jaar blijft onder de basisverzekering vallen. Voor 2018 heeft PKJP contracten met CZ, Zilveren kruis Achmea, Caresq, DSW, VGZ, VRZ.
Met Menzis (incl. Anderzorg en Hema) heeft PKJP geen contract. Behandeling is echter wel mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.
Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Je betaalt wel altijd eerst je eigen risico (385 euro) en, wanneer je een vrijwillig eigen risico hebt, ook het bedrag van je vrijwillig eigen risico.
Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM 5, of vermoeden daarvan. Psychische klachten zonder diagnose zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
Voor sommige problemen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, slaapstoornissen en klachten als je nog geen psychische stoornis hebt. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Verwijzing
Voor vergoeding van de behandeling bij PKJP is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Een hulpverleningstraject, wordt na maximaal een jaar gesloten en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar of gemeente.
Bij ons als gecontracteerde zorgverlener ben je verzekerd van zorg/een therapie die voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat wij gebruik maken van evidence based behandelinterventies. Zie voor een beschrijving van vergoede interventies:
lijst-interventies-binnen-de-ggz

Voor vragen kun je terecht bij je zorgverzekeraar of ons secretariaat via telefoonnummer 010-2100516 of per mail secretariaat@wordpress-269937-1665149.cloudwaysapps.com.

Het team van PKJP

Scroll naar top