Vergoeding en kosten

Vergoeding en kosten van de behandeling

Cliënten tot 18 jaar:
Vanaf 2015 is de vergoedingsstructuur veranderd. De zorg voor kinderen onder de 18 jaar valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor de vergoeding van de behandeling bij PKJP is een verwijzing door de huisarts of door het wijkteam van uw gemeente noodzakelijk.
PKJP heeft contracten voor Specialistische (S) GGZ met de regio’s Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland.
PKJP heeft contracten voor Generalistische Basis (GB) GGZ met de subregio’s Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Nissewaard en Lansingerland. Met de subregio’s Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel heeft PKJP een contract voor  medicatiecontroles.

Voor vragen kun je terecht bij ons secretariaat via telefoonnummer 010-2100516 of per mail secretariaat@pkjp.nl of bij de gemeente waarin je woont.

Cliënten vanaf 18 jaar:
De zorg voor cliënten boven de 18 jaar blijft onder de basisverzekering vallen. PKJP heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Je betaalt wel altijd eerst je eigen risico (€385,-) en, wanneer je een vrijwillig eigen risico hebt, ook het bedrag van je vrijwillig eigen risico.
Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM 5, of vermoeden daarvan. Psychische klachten zonder diagnose zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
Voor sommige problemen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, slaapstoornissen en klachten als je nog geen psychische stoornis hebt. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 is het financieringsstelsel van de GGZ voor cliënten van 18 jaar en ouder veranderd. Deze nieuwe manier van werken wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de kwaliteit van onze zorg is niets veranderd, wel de wijze waarop jouw zorg wordt gedeclareerd.

In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met jouw behandelaar bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. Via jouw zorgverzekeraar kan je deze rekening inzien.

Nieuw voor de GGZ is dat je behandeling élk kalenderjaar meetelt voor het eigen risico. Heb je aanvullende vragen wat het zorgprestatiemodel verder voor je betekent, neem dan contact op met je verzekeraar.

Zie ook de folder over het Zorgprestatiemodel

Verwijzing
Voor vergoeding van de behandeling bij PKJP is een verwijzing door de huisarts noodzakelijk.
Bij ons als gecontracteerde zorgverlener ben je verzekerd van zorg/een therapie die voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat wij gebruik maken van evidence based behandelinterventies. Zie voor een beschrijving van vergoede interventies:
lijst-interventies-binnen-de-ggz

Voor vragen kun je terecht bij je zorgverzekeraar of ons secretariaat via telefoonnummer 010-2100516 of per mail secretariaat@pkjp.nl.

Het team van PKJP

Scroll naar boven