Samenwerking

Samenwerking

Om goede zorg te leveren is samenwerking met partijen die van belang zijn voor u en uw kind essentieel. Zo is het af- of opschalen naar zorg door andere partijen in de keten steeds afdoende georganiseerd, waarbij cliënten passend zullen worden ondersteund en overgedragen. Onze structurele samenwerkingspartners staan beschreven in ons kwaliteitsstatuut.

PKJP werkt onder andere samen met:

  • Huisartsen
  • POH-GGZ
  • Wijkteams
  • Gecertificeerde instellingen
  • Scholen (regulier en speciaal)
  • CJG
  • Leerplicht
  • Zorgaanbieders specialistische jeugdhulp (regionaal via GRJR)
  • Vaste samenwerkingspartners specialistische jeugdhulp (Forta Jeugd en Prokino Zorg)
  • Lokale samenwerkingspartners (Praktijk Effe Anders, Praktijk GZplus, Praktijk Marleen, Distinto, JeugdProfs, Coach-Point)

De verwijzer wordt voorafgaand, tijdens en na de behandeling op de hoogte gebracht van het traject binnen PKJP.

Scroll naar boven