Samenwerking

Samenwerking

Om goede zorg te leveren is samenwerking met partijen die van belang zijn voor u en uw kind essentieel. Zo is het af- of opschalen naar zorg door andere partijen in de keten steeds afdoende georganiseerd, waarbij cliënten passend zullen worden ondersteund en overgedragen. Onze structurele samenwerkingspartners staan beschreven in ons kwaliteitsstatuut.

PKJP werkt onder andere samen met:

 • Huisartsen
 • POH-GGZ
 • Scholen
 • Thuis Team Jeugd (TTJ)
 • MKD en MKT
 • Kinderartsen van omliggende ziekenhuizen, Stichting Alles Kits, Focuz
 • Kinderneuroloog van het Kinderhavenziekenhuis
 • Coachpoint
 • Praktijk Effe Anders
 • Praktijk GZplus
 • Regionale instellingen Kinder- en jeugdpsychiatrie: Yulius, Erasmus MC, PSY Drechtsteden
 • Wijkteams van de gemeente

De verwijzer wordt voorafgaand, tijdens en na de behandeling op de hoogte gebracht van het traject binnen PKJP.

Scroll naar top