Speltherapie

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Speltherapie

Voor wie?
Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en machteloosheid vaak niet met woorden uiten; wel is dit te zien in hun spelverhalen. Spel is hun taal. En als er taal is kan er gecommuniceerd worden.
Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen waarbij de oorzaak van hun klachten ligt in het meemaken van een heftige gebeurtenis, in het tekort gekomen zijn van aandacht of in het opgroeien in een onveilige situatie. Om via spel geholpen te kunnen worden, moet een kind beschikken over verbeeldend vermogen. Dit is het vermogen zich beelden en verhalen voor te stellen die niet concreet aanwezig zijn of eerder zijn waargenomen. Voorwaarde voor het starten van therapie is dat het kind op dit moment in een stabiele gezinssituatie verkeert en ouders de speltherapie volgen door middel van ouderbegeleidingsgesprekken.

Doel
Psychotherapie met behulp van spel biedt een mogelijkheid kinderen te helpen om dieperliggende emotionele problemen te verwerken. Hierdoor kan de persoonlijkheid en het zelfvertrouwen versterkt worden en kunnen kinderen eigen oplossingsvaardigheden ontwikkelen.

Werkwijze
Door middel van drie sessies speldiagnostiek wordt een indruk verkregen van de thema’s in de gevoelswereld van het kind die een rol spelen. Op basis hiervan wordt ingeschat of speltherapie helpend kan zijn. Een afspraak duurt 45 minuten. Speltherapie behandelt dieperliggende problemen, waardoor de therapietrajecten over het algemeen langdurend zijn (vanaf een half jaar).

 

SAMSUNG DIGIMAX A503 SAMSUNG DIGIMAX A503 SAMSUNG DIGIMAX A503

Scroll naar boven