Verwijzers

Voor wie?

Als GGZ-praktijk behandelen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 30 jaar in de specialistische GGZ en basis GGZ.
We behandelen de volgende klachten:

 • Psychiatrische problematiek:
  Depressies, angststoornissen, eetstoornissen, dwangstoornissen, gedragsproblemen, hechtingsproblemen
 • Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen:
  ADHD, Autisme, Stoornis van Asperger, PDD-NOS, ticstoornissen
 • Beginnende persoonlijkheidsproblematiek

Voor wie niet?

Omdat we een kleine praktijk zijn, die niet 24 uur per dag bereikbaar is, behandelen we geen:

 • Verslavingsproblematiek
 • Psychoses
 • Zeer moeilijk beheersbare agressie
 • Ernstige suïcidaliteit of zelfbeschadigend gedrag

Hiervoor kan uw cliënt beter terecht bij een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis.

Verwijzen

Vanaf woensdag 19 januari 2022 is het ook mogelijk uw patiënt via ZorgDomein naar onze praktijk te verwijzen. Mocht u niet over ZorgDomein beschikken, dan is verwijzen ook mogelijk door hier een verwijsformulier te downloaden. Om in te schatten of er basis of specialistische zorg nodig is, kunt u onder ‘downloads’ de verwijshulp raadplegen. U kunt het verwijsformulier ingevuld en ondertekend opsturen naar het adres of faxnummer rechtsboven in of deze aan ouders meegeven.

Wanneer u liever zelf een verwijsbrief opstelt, moeten de volgende gegevens er in ieder geval in staan om de aanmelding te kunnen aannemen:

 • Datum brief (verwijsbrief mag maximaal 6 maanden oud zijn)
 • NAW gegevens cliënt
 • NAW gegevens verwijzer
 • Functie verwijzer
 • AGB-code huisarts
 • Verwijzing naar Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ
 • Reden van verwijzing
 • Vermoeden van DSM-classificatie
 • Handtekening en praktijkstempel

Ouders van kinderen/jongeren tot 18 jaar en cliënten ouder dan 18 jaar kunnen zich vervolgens bij PKJP aanmelden.

Twijfelt u of uw patiënt bij ons aan het goede adres is? Klik hier voor de contra-indicaties om aan te melden. Telefonisch overleg is ook altijd mogelijk.

Scroll naar boven