Verwijzers

Voor wie?

Als GGZ-praktijk behandelen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 30 jaar in de specialistische GGZ en basis GGZ.
We behandelen de volgende klachten:

 • Psychiatrische problematiek:
  Depressies, angststoornissen, eetstoornissen, dwangstoornissen, gedragsproblemen, hechtingsproblemen
 • Neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen:
  ADHD, Autisme, Stoornis van Asperger, PDD-NOS, ticstoornissen
 • Beginnende persoonlijkheidsproblematiek

Voor wie niet?

Omdat we een kleine praktijk zijn, die niet 24 uur per dag bereikbaar is, behandelen we geen:

 • Verslavingsproblematiek
 • Psychoses
 • Zeer moeilijk beheersbare agressie
 • Ernstige suïcidaliteit of zelfbeschadigend gedrag
 • Eetproblemen, zoals anorexia, boulimia etc.

Hiervoor kan uw cliënt beter terecht bij een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis.

Verwijzen

Vanaf woensdag 19 januari 2022 is het ook mogelijk uw patiënt via ZorgDomein naar onze praktijk te verwijzen. Mocht u niet over ZorgDomein beschikken, dan is verwijzen ook mogelijk door hier een verwijsformulier te downloaden. Om in te schatten of er basis of specialistische zorg nodig is, kunt u onder ‘downloads’ de verwijshulp raadplegen. U kunt het verwijsformulier ingevuld en ondertekend opsturen naar het adres of faxnummer rechtsboven in of deze aan ouders meegeven.

Wanneer u liever zelf een verwijsbrief opstelt, moeten de volgende gegevens er in ieder geval in staan om de aanmelding te kunnen aannemen:

 • Datum brief (verwijsbrief mag maximaal 6 maanden oud zijn)
 • NAW gegevens cliënt
 • NAW gegevens verwijzer
 • Functie verwijzer
 • AGB-code huisarts
 • Verwijzing naar Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ
 • Reden van verwijzing
 • Vermoeden van DSM-classificatie
 • Handtekening en praktijkstempel

Ouders van kinderen/jongeren tot 18 jaar en cliënten ouder dan 18 jaar kunnen zich vervolgens bij PKJP aanmelden.

Twijfelt u of uw patiënt bij ons aan het goede adres is? Klik hier voor de contra-indicaties om aan te melden. Telefonisch overleg is ook altijd mogelijk.

Ondersteuningsplan

Wanneer u als wijkteam en/of gecertificeerde instelling cliënten (in de Jeugdwet) verwijst naar onze praktijk is een ondersteuningsplan onderdeel van uw verwijzing.

Om te kunnen beoordelen of PKJP passende hulpverlening kan bieden en/of in welk arrangement de cliënt kan worden ingeschaald, dient dit ondersteuningsplan de volgende informatie te bevatten:

• De hoofdklacht en welke belemmeringen deze klacht(en) geeft/geven.
• Een beschrijving van de klachten en de duur ervan. Wanneer zijn de klachten ontstaan?
• Een beschrijving van de leefsituatie, opvoedsituatie en situatie op school.
• Een beschrijving van eventuele complicerende factoren zoals suïcidaliteit, psychosekenmerken, onvoldoende draagkracht systeem, onveiligheid in de woonsituatie, schooluitval of verlies van dagritme.
• Heeft er eerdere hulpverlening plaatsgevonden (niet alleen GGZ hulpverlening, maar bijvoorbeeld ook relevante logopedie, fysiotherapie, medische trajecten). Zo ja, is er diagnostisch onderzoek gedaan en is er op basis van dit diagnostisch onderzoek een classificatie gesteld? Is er behandeling geboden, zo ja, welke en wat is hiervan het effect geweest?
• De hulpvragen specifiek voor PKJP .

Zonder een volledig ondersteuningsplan is het voor ons helaas niet mogelijk de aanmelding in behandeling te nemen.

Scroll naar boven