Zorgaanbod

Onze behandelingen vinden plaats in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Basis GGZ

Bij de generalistische BasisGGZ (GBGGZ) krijg je hulp van een GGZ-hulpverlener wanneer er sprake is van lichte psychische klachten. Tijdens de behandeling werk je heel gericht aan het oplossen of verminderen van die klachten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot maximaal twaalf sessies per jaar.

PKJP is er ook voor mensen die te maken hebben met langdurige psychiatrische problematiek. Wanneer je na behandeling in de GGZ behoefte hebt aan langdurige (na)zorg met bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken of contact over je medicatie, dan biedt PKJP binnen de BasisGGZ deze mogelijkheid.

Specialistische GGZ

Soms is er meer gespecialiseerde hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je meerdere klachten tegelijk hebt. Dan is de specialistische GGZ (SGGZ) passender. Een SGGZ- traject kan ook volgen op een BGGZ- traject. Ook kan er direct doorverwezen worden voor de SGGZ.

Voor iedereen de juiste behandeling

Samen met je behandelaar besluit je na de intake samen welke behandelvorm het meest passend voor je is. Ook stel je samen een behandelplan op. Jouw doelen staan daarbij centraal. De behandeling kan bestaan uit:

  • gesprekken met een behandelaar;
  • een online hulpprogramma (via de computer vanuit je eigen huis);
  • een combinatie van gesprekken en online hulp.

Alle behandelingen binnen de Basis GGZ hebben een maximale duur. Die duur bepaal je het liefst vooraf, samen met je behandelaar.

Voor uiteenlopende klachten of problemen bestaan er ook verschillende behandelvormen. Hieronder zie je de verschillende vormen van diagnostiek en behandeling die vanuit de praktijk worden aangeboden. Je kan erop klikken om een beschrijving te downloaden.

Diagnostiek

Behandeling

Individuele behandeling:

In een groep

Voor de ouders

Voor het gezin

Scroll naar boven