Onderzoek door middel van spel

Diagnostiek

Onderzoek door middel van spel

Voor wie?
Kinderen vinden het zelf vaak moeilijk om aan te geven waar ze last van hebben. Wel kunnen zij dit uiten door middel van spelen. Onderzoek door middel van spel wordt ingezet bij jonge kinderen, kinderen die moeite hebben om te verwoorden wat hen bezighoudt en bij kinderen waarbij de taakgerichtheid nog te beperkt is om een psychologisch onderzoek bij af te nemen.

Werkwijze
Hiervoor komt het kind 3 tot 5 keer voor een sessie van 45 minuten in de spelkamer. Er wordt gestart met een gesprekje met de ouder(s) erbij waardoor het voor het kind duidelijk wordt waarom hij of zij komt spelen.

Advies
Na de sessies diagnostiek wordt een beeld geschetst van de innerlijke belevingswereld van het kind en een advies gegeven richting verder onderzoek, behandeling en/of ouderbegeleiding.
Speldiagnostiek wordt ook in verkorte vorm opgenomen binnen psychiatrische en psychologische onderzoeken.

Scroll naar boven