Psychiatrisch onderzoek

Na de intake wordt bekeken of een aanvullend onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen. Om een diagnose te stellen is er vaak een psychiatrisch onderzoek nodig. Ook wordt een psychiatrisch onderzoek ingezet om vermoedens vanuit een eerder psychologisch onderzoek te bevestigen.

Doel
Het doel van een psychiatrisch onderzoek is om een totaalbeeld te krijgen van het kind of de jongere op de verschillende ontwikkelingsgebieden:

  • De algemene ontwikkeling: is er sprake van leeftijdsadequaat gedrag?
  • De emotionele en sociale ontwikkeling: is er bijv. sprake van een negatief zelfbeeld, heeft het kind voldoende sociaal inlevingsvermogen, hoe is de gewetensontwikkeling?
  • De cognitieve ontwikkeling: er wordt een globale schatting gemaakt van het niveau van het denken, de taal en het bedenken van oplossingen (N.B. dit is geen intelligentie-onderzoek, zie daarvoor psychologisch onderzoek).
  • De lichamelijke ontwikkeling en biologische rijping: zijn er bijzonderheden in het uiterlijk, zijn er lichamelijke aandoeningen die te maken kunnen hebben met de aangemelde problematiek, is er al sprake van puberteitsontwikkeling?

Op basis van het beeld dat hiermee verkregen wordt, wordt bekeken of er sprake is van:

  • Psychopathologische symptomen, d.w.z. kenmerken die te maken kunnen hebben met (kinder-)psychiatrische aandoeningen zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, depressie, angststoornis, psychose, etc. Er wordt onder andere gekeken naar problematisch of opvallend gedrag, opvallendheden in de opvallendheden in de taal, in het denken, in de motoriek en in de stemming en het uiten van emoties.

Werkwijze
De kinderpsychiater is op de hoogte van de gegevens uit de intake, ontwikkelingsanamnese en evt. eerder verrichte onderzoeken. Daarna worden er 1-3 afspraken gemaakt met het kind/de jongere; kinderen worden in de spelkamer gezien. De afspraken duren een uur. Tijdens het onderzoek kan er gebruik gemaakt worden van een gesprek, tekenen, spel en andere fantasie-uitingen en aanvullende specifieke tests naar bijv. autisme, hechtingsproblematiek of depressie.

Advies
De bevindingen worden besproken in het multidisciplinaire team. Daarna volgt een adviesgesprek waarin de uitslag van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen besproken worden met de ouders en eventueel de jongere. Ouders ontvangen een verslag van het onderzoek.

Scroll naar boven