Schemagroepstherapie

Zorgaanbod: In een groep

Schemagroepstherapie

Wat is schemagroepstherapie?

Deze behandeling is gericht op het herkennen van  nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen/(schema’s) om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie is het in kaart brengen van de oorzaak van de schema’s en het leren om er anders mee om te gaan. Zodat negatieve schema’s minder invloed op het leven hebben en er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en een betere zelfontwikkeling. Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij jou worden opgeroepen, krijg je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen.

Voor wie?

De groepsschematherapie wordt ingezet bij jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar bij wie al langere tijd bestaande patronen in hun leven leiden tot problemen.

De behandeling

Voorafgaand aan deelname aan de groep vult de cliënt vragenlijsten in en aan de hand van deze vragenlijsten vindt een gesprek plaats en wordt gekeken welke schema’s er bij de cliënt spelen.

De groepstherapie bestaat uit 12 sessies van anderhalf uur. Ook zullen er twee (ouder/ partner)bijeenkomsten zijn waarin ouders (indien cliënt nog thuis woont) en/of partners, uitleg krijgen over schematherapie.

Bij deze groepstherapie is sprake van een vaste groep deelnemers. Er zullen tussentijds geen nieuwe leden bijkomen. Voor informatie over schematherapie zie: Schematherapie

Scroll naar top