Sociale vaardigheidstraining

Zorgaanbod: In een groep

Sociale vaardigheidstraining

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Sommige kinderen missen een bepaald sociaal inzicht en/of sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken. Zij dreigen hierdoor steeds opnieuw in moeilijkheden te komen in de omgang met anderen. ‘Iets niet durven zeggen’ en er dan over gaan piekeren en bijvoorbeeld steeds maar ja zeggen terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt, kan veel verdriet geven. Kinderen en jongeren waarbij de sociale vaardigheden onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen, zijn vaak verlegen, onhandig in de omgang of maken juist steeds ruzie. Kinderen kunnen zo in een negatieve spiraal terecht komen.

Voor wie?
De training is bedoeld voor kinderen/jongeren vanaf 8 jaar die opvallen in hun gedrag ten opzichte van anderen en graag sociaal vaardiger willen worden. Vaak is er bij deze kinderen ADHD of een autisme spectrumstoornis vastgesteld.

Doel
De sociale vaardigheidstraining wordt aangeboden om deze negatieve spiraal te doorbreken en een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen te bevorderen door sociale vaardigheden aan te leren.

Werkwijze
Binnen onze praktijk worden periodiek sociale vaardigheidstrainingen aangeboden in groepen van 6 tot 8 kinderen. Wij geven groepstrainingen voor verschillende leeftijdscategorieën. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de deelnemende meisjes en jongens.
Vanuit de intake, onderzoek of behandeling wordt er door de betrokken hulpverlener een voorstel gedaan tot deelname aan de sociale vaardigheidstraining. Motivatie van ouders en kind/ jongere is een vereiste voor deelname.

De sociale vaardigheden worden geoefend in een veilige sfeer, zodat er succeservaringen opgedaan kunnen worden. Hierdoor kan een proces van gedragsverandering op gang worden gebracht. Bovendien kunnen kinderen in een groep ervaren dat zij niet de enigen zijn die problemen ervaren in het sociale functioneren en van elkaar leren.

Opbouw van de cursus
Deze gedragstherapeutische training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema. De invulling van elke bijeenkomst hangt af van het groepsproces en de leerwensen van de kinderen. Er wordt gewerkt met (rollen)spelen, (huis)werkopdrachten, voordoen en het samen bespreken en analyseren van situaties.

Er wordt bij alle thema’s aandacht besteed aan: hoe reageer je, welke gevoelens heb je, hoe kom je over, hoe maak je (oog)contact, opkomen voor jezelf, je eigen mening, last hebben van een ander, iemand heeft last van jou, omgaan met pesten, problemen oplossen, rekening houden met een ander, onderhandelen, samenwerken, hulp zoeken.

Tussentijds wordt er twee maal een ouderbijeenkomst georganiseerd, zodat ouders op de hoogte zijn van het groepsproces en de leerdoelen.

Na het afscheid van de groep en de eindevaluatie met alle kinderen samen, wordt er ook een eindgesprek met het individuele kind/jongere en diens ouders gehouden om te evalueren welke doelen er behaald zijn.

Scroll naar boven