Zorgaanbod: individuele behandeling/ gezinsbehandeling/ onderzoek

Psychomotorische therapie (PMT)

Onder de term psychomotoriek wordt verstaan dat het bewegingsaspect van gedrag nauw samenhangt met alle andere gedragsaspecten. Het “ lekker in je vel” zitten heeft vaak te maken met je mentale maar ook met je fysieke gesteldheid. Het ene beïnvloedt het andere. Als je moe bent beïnvloedt dat je psyche en andersom. Als je bijvoorbeeld. veel angst of zorgen ervaart maakt dat vaak ook je lichaam moe. Deze twee aspecten hebben dan een versterkende werking op elkaar. De PMT richt zich op de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling. De insteek is om vooral door bewegen en ervaren te leren.

Voor wie?
PMT is therapie voor kinderen/ jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Zij kunnen bijvoorbeeld. moeilijk contact maken, zijn agressief of vertonen juist teruggetrokken gedrag. Behalve in het gedrag ziet men ontwikkelingsproblemen ook vaak terug in de motoriek. Denk hierbij aan houterig bewegen, overbeweeglijkheid of weinig of geen lichaamsbesef, zoals voor kan komen bij kinderen met ADHD of een stoornis in het autisme spectrum.

Doel
Met behulp van psychomotorische therapie wordt het kind/jongere/ jongvolwassene aangesproken op zijn eigen kracht en kan daarmee nieuw en ander gedrag verwerven. Het doel van de therapie is om tot een gedragsverandering te komen of daaraan een bijdrage te leveren, waardoor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind zich beter kan ontplooien.

Werkwijze
Afhankelijk van de hulpvraag kiest de psychomotorisch therapeut voor ontwikkelingsgerichte, oplossingsgerechte of ik-versterkende interventies. Het middel is ervaren en bewegen. Dit kan door sport en spel zoals bijvoorbeeld klimmen aan een klimwand, balspelletjes, samenwerkingsspelletjes maar ook door ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Psychomotorische Gezinstherapie G-PMT

Gezins-PMT, of ook wel psychomotorische gezinstherapie (PMGT) is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen.

Deze vorm van therapie voor gezinnen maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen, door te doen en te ervaren in het hier en nu, aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende van G-PMT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

G-PMT is een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. Deze vorm wordt dan ook in onze praktijk gegeven door twee therapeuten; een systeemtherapeut/ systeem therapeutisch werker en een psychomotorisch therapeut.

Psychomotorisch onderzoek

Binnen PKJP kan er gekozen worden voor psychomotorisch onderzoek, in dit onderzoek wordt het gedrag in kaart gebracht. Het gedrag wordt op verschillende aspecten geanalyseerd, namelijk:

  • sensorisch
  • motorisch
  • emotioneel
  • sociaal
  • cognitief

Van al deze aspecten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg, voorgeschiedenis, de huidige leefomgeving van het kind/ jongere/jongvolwassene. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind/ jongere/jongvolwassene nodig heeft en/of PMT geïndiceerd is.

klimhalMuziekzaalsurvivalbaanschilderij

Scroll naar top