Psycho-educatie voor kinderen

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Psycho-educatie voor kinderen en jongeren

Voor wie?
Psycho-educatie wordt door kinderen het beste opgepakt, wanneer zij bezig zijn met vragen over anders zijn of zelf last ervaren van hun beperkingen. Dit is meestal vanaf de leeftijd van 9 of 10 jaar.

Doel
In psycho-educatiegesprekken wordt uitleg gegeven over mogelijkheden en onmogelijkheden die een kind of jongere heeft ten gevolge van een beperking (bijv. ADHD, Autisme, beperkte intelligentie).

Werkwijze
Bij psycho-educatie wordt gewerkt met werkbladen, waardoor het kind als het ware zelf ontdekt hoe hij of zij in elkaar zit. Een kind/jongere kan zichzelf zo beter leren begrijpen, wat frustraties helpt verminderen of weg kan nemen. Het kind wordt geholpen om te accepteren wat moeilijker voor hem is en hoe hij daarmee om kan gaan. In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de sterke kanten van het kind en het bevorderen van een positief zelfbeeld. Bijvoorbeeld; “Ik kan me niet zo goed concentreren, maar ik ben wel slim en creatief!”
Binnen onze praktijk duurt psycho-educatie voor kinderen ongeveer 3 tot 5 afspraken van 45 minuten. Na dit traject wordt met ouders en kind overlegd of er behoefte is aan vervolgbehandeling of training.

Scroll naar boven