Psychotherapie

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Psychotherapie

In onze praktijk worden elementen uit verschillende therapiestromingen gecombineerd, omdat vaak blijkt dat dit beter aansluit bij de behoeften en hulpvraag van het kind/de jongere en ouders dan een therapie volgens één specifieke stroming.

Er kunnen elementen gebruikt worden uit psychodynamische, cliëntgerichte en mentaliseren bevorderende therapievormen. Ook kunnen technieken worden toegepast uit cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en steunende en structurerende begeleiding.

Voor wie?
Psychotherapie is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die last ervaren van hun psychische problemen en die over enig zelfinzicht beschikken. De therapie kent vele indicatiegebieden en wordt vooral ingezet bij kinderen/jongeren met emotionele problemen, onbegrepen lichamelijke klachten of persoonlijkheidsproblemen; ook voor het verwerken van traumatische ervaringen kan deze behandelvorm ingezet worden.

Doel
Het doel van alle therapievormen is om dieperliggende emotionele problemen te verwerken. Hierdoor kan de persoonlijkheid en het zelfvertrouwen versterkt worden en kunnen kinderen en jongeren eigen oplossingsvaardigheden ontwikkelen. Psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt ernaar gestreefd de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Ook wordt de kans op terugval gereduceerd, evenals de kans op symptoomverschuiving. Belangrijk daarbij is de werkrelatie therapeut – cliënt waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om nieuwe interpersoonlijke patronen te ontwikkelen.

Hieronder worden enkele veelgebruikte therapiestromingen nader uitgelegd.

Psychodynamische psychotherapie
De psychodynamische psychotherapie, ook wel genoemd psychoanalytische psychotherapie of inzichtgevende psychotherapie, vindt haar oorsprong in de psychoanalytische theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat veel patronen in ons gedrag en gevoel onbewust verlopen; we voelen ons bijv. angstig of somber, maar weten vaak niet hoe dat komt. De behandelaar kan dan met behulp van deze therapievorm het kind/de jongere helpen meer inzicht te krijgen in deze onbewuste patronen en het kind/de jongere kan met dit nieuwe inzicht in een veilige therapeutische setting een begin maken met het verwerken van eerder onbegrepen gevoelens.

Het is dus een therapievorm die op zoek gaat naar de achtergrond van de problematiek en deze probeert te verhelderen, zodat de cliënt aan verwerken kan beginnen.

In deze therapie wordt vaak gebruik gemaakt van de fantasie van het kind/de jongere met behulp van spel (zie ook speltherapie), symbolen (zie ook dagdroomtherapie), tekenen en gesprekken. Bij jonge kinderen zal gebruik gemaakt worden van de spelkamer; bij jongeren vindt de therapie in de spreekkamer plaats. De frequentie is vaak eens per 1-2 weken 45 min. per sessie.

Links: www.nvpp.nl, www.psychoanalytischinstituut.nl

Dagdroomtherapie
Dagdroomtherapie, ook wel genoemd symbooldrama therapie, is een vorm van psychodynamische psychotherapie. Er wordt vooral gewerkt met innerlijke beelden, zodat verborgen patronen en innerlijke conflicten middels deze symbolische beelden beter begrepen en verwerkt kunnen worden. Zo kan de therapeut de cliënt bijv. helpen de opgeroepen ervaringen in verband te brengen met zijn geschiedenis en actuele levenssituatie. De frequentie is eens per 1-3 weken 45 min. per sessie.

Links: www.symbooldrama.nl

Speltherapie
Speltherapie is tevens een vorm van psychodynamische psychotherapie die gegeven wordt aan overwegend jonge kinderen in de spelkamer. Lees hier meer over speltherapie.

Clientgerichte psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen.

Scroll naar top