Schematherapie

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Schematherapie

Wat is schematherapie?

Deze behandeling is gericht op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen/(schema’s) om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie is het in kaart brengen van de oorzaak van de schema’s en het leren om er anders mee om te gaan. Zodat negatieve schema’s minder invloed op het leven hebben en er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en een betere zelfontwikkeling.

Voor wie?

Voor adolescenten en jongvolwassenen, die klachten hebben en het gevoel hebben steeds in de dezelfde valkuil te stappen, door de manier waarop ze op bepaalde situaties reageren. Ze willen dit graag veranderen, maar weten niet hoe.

De behandeling

Vooraf aan de behandeling  vult de adolescent of jongvolwassene vragenlijsten in en aan de hand van deze vragenlijsten vindt er een gesprek plaats en wordt  gekeken welke schema’s er bij hem/ haar spelen. Er wordt een behandelplan gemaakt.  De behandeling is wekelijks en na langere tijd wordt de frequentie van de gesprekken  1 keer per 2 weken. Als de adolescent/ jongvolwassene nog thuis woont zullen ook de ouders betrokken worden bij de behandeling om hem/haar te ondersteunen bij de verandering van zijn/ haar schema’s. Voor meer informatie en een informatief filmpje zie: Schematherapie

Scroll naar boven