Steunende en structurerende begeleiding

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Steunende en structurerende begeleiding

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren die dagelijks tegen moeilijkheden aanlopen in het aangaan van sociale contacten en het organiseren van school of werk en door hun problematiek moeilijk kunnen zien waardoor dit komt. Zij kunnen daardoor angst- of somberheidsklachten ontwikkelen.

Doel
Het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontwikkelen van andere manieren voor het omgaan met problemen en het stimuleren van een leeftijdsadequate ontwikkeling

Werkwijze
Het is een praktische vorm van begeleiding, waarbij middels steunen en het aanbieden van structuur de krachten van het kind of de jongere worden aangesproken om de dagelijkse moeilijkheden het hoofd te bieden. Er kan gebruikt gemaakt worden van werkbladen en ander ondersteunend en verhelderend materiaal. De frequentie is eens in de 2-4 weken en een sessie duurt 45 minuten. Regelmatig worden ouders betrokken bij de sessies om een brug te slaan tussen de begeleiding en het functioneren thuis.

Scroll naar boven