Ouderbegeleiding

Zorgaanbod: Voor de ouders

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding
Het opvoeden van een kind vraagt bepaalde vaardigheden van ouders. Wanneer er vanuit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van uw kind extra aandacht behoeft en/of er een diagnose is gesteld, vraagt dit om extra vaardigheden van u als ouder. De rol van opvoeder kan u als ouder soms zwaar vallen. De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat met u na wat er zou kunnen veranderen.

Werkwijze
Uitgangspunt voor de ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. De ouderbegeleider spreekt met u af waar de ouderbegeleiding op gericht zal zijn en stelt samen met u doelen op die in het behandelplan worden beschreven. U heeft regelmatig gesprekken met de ouderbegeleider. Dit kan plaatsvinden op de praktijk maar indien nodig kan er een huisbezoek gedaan worden of een video-opname worden gemaakt. De frequentie van de afspraken wordt in overleg met u vastgesteld en kan ook per periode wisselen; bijvoorbeeld wekelijks bij starten van ouderbegeleiding en in een later stadium eens per maand.

Ouderbegeleiding wordt geboden in de vorm van:

 • Opvoedondersteunende ouderbegeleiding
  Hierbij wordt met name stilgestaan bij praktische situaties die de ouders met het kind tegenkomen. In samenwerking met de ouders wordt een aanpak bedacht die thuis toegepast kan worden. Deze aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld tot ouders aangeven dat zij tevreden zijn. Er kan ook aandacht besteed worden aan de rolverdeling tussen ouders.
 • Therapievolgende ouderbegeleiding
  Wanneer een kind in therapie is, is het de bedoeling dat er een ontwikkelingsproces op gang komt. Dit kan zich uiten in kleine of grote gedragsveranderingen die ook merkbaar kunnen zijn in de ouder-kindrelatie. Dit vraagt een afgestemde reactie van de ouder.
  Middels ouderbegeleiding houdt de ouderbegeleider de ouders op de hoogte van dit ontwikkelingsproces en bekijkt samen met de ouders wat hun kind per fase nodig heeft. Door zo af te stemmen kan het kind optimaal van de behandeling profiteren. De therapeut van het kind en de ouderbegeleider hebben regelmatig overleg met elkaar.
 • Video-interactiebegeleiding (VIB)
  VIB wordt hier uitgebreid beschreven.
  Bovenstaande vormen kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.
Scroll naar boven