Psycho-educatie voor ouders

Zorgaanbod: Voor de ouders

Psycho-educatie voor ouders

Voor wie?
Ouders van kinderen/jongeren met vastgestelde psychiatrische problematiek.

Doel
Het doel van psycho-educatie is om ouders inzicht te geven in de problematiek van hun kind. Zij leren het gedrag van hun kind beter te begrijpen en de behoeftes die hieraan ten grondslag liggen te zien. Er kan stilgestaan worden bij het acceptatieproces dat dit met zich mee brengt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de specifieke opvoedingsvaardigheden die het kind/de jongere nodig heeft.

Werkwijze
Het is wenselijk dat beide ouders bij de gesprekken aanwezig zijn. De frequentie van de gesprekken kan in onderling overleg bepaald worden. De gesprekken kunnen ondersteund worden met informatie op papier en tips voor literatuur. Deze gesprekken kunnen worden vervolgd in de vorm van ouderbegeleiding. Hierover is meer informatie te lezen onder ouderbegeleiding. In de toekomst hopen we ook psycho-educatieve groepen voor ouders te organiseren.

Scroll naar boven