Gezinscoaching

Zorgaanbod: Voor het gezin

Gezinscoaching

Coach: oefenmeester / trainer /tutor

Coaching is een manier van begeleiden die plaatsvindt in de omgeving van de gecoachte persoon zelf. In de omgeving waarin het “probleem” zich voor doet en met de personen die bij het “probleem” zijn betrokken. Coaching is begeleiden door en in beweging in je eigen omgeving.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om vaardigheden die geleerd worden in een andere behandelvorm toe te passen in het dagelijks leven.

Doel
Aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het psychosociale functioneren in de breedste zin van het woord; gedacht kan worden aan zelfstandigheidsontwikkeling, omgaan met angst, verbeteren van sociale vaardigheden, leren plannen en organiseren, etc.

Werkwijze
In de praktijk betekent dit dat er gewerkt wordt met oefensituaties die omgezet worden naar de praktijksituaties. Een voorbeeld daarvan is dat de sociale vaardigheden onderzocht en getraind worden in bijv. een winkel, een sportclub of op school. Door gesprek en mee kijken in de situatie wordt het “probleem” gezamenlijk onderzocht. Hiervan uit wordt de nieuwe gewenste situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt met behulp van een gezamenlijk opgesteld behandelplan met concrete en haalbare doelen gewerkt naar de gewenste situatie.
Door doen, oefenen in de praktijk, in jouw omgeving, daadwerkelijk aan de slag, ondersteund met gesprekken wordt gewerkt aan jouw doelen.

Gezinscoaching
Bij coaching kan ook het hele gezin betrokken worden. In de thuissituatie maar ook op andere bewust gekozen locaties kan er dan gewerkt worden aan de communicatie en interactie tussen de gezinsleden. Het middel in de coaching is het gezamenlijk dingen ervaren en ondernemen waar vanuit de ervaringen gesprekken kunnen plaatsvinden om probleemgebieden te herkennen en mogelijkheden voor verandering te onderzoeken.

Scroll naar boven