Video-Interactie Begeleiding (VIB)

Zorgaanbod: Voor de ouders

Video-Interactie Begeleiding (VIB)

Basisvertrouwen bij een kind is het gevoel dat je er mag zijn, dat je het vertrouwen hebt dat je ouders er voor je zijn en blijven. Het kind ontwikkelt als baby een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen als de ouder zich goed in kan leven in wat het kind nodig heeft en adequaat reageert op de signalen van het kind. Hierdoor ontwikkelt een veilige gehechtheid. Wordt er in deze periode niet of onvoldoende voldaan aan die basale behoeften van het kind, dan kan een onveilige gehechtheid ontstaan.

Dit kan komen door problemen bij het kind, zoals een hoge prikkelbaarheid (bijvoorbeeld bij een huilbaby, een kind met een stoornis of een kind met een gesloten karakter) maar ook door problemen binnen het gezin of door emotionele problemen bij de ouders.
Het kan ook zijn dat een kind juist een gunstige start van zijn leven heeft gehad en daardoor veel basisvertrouwen ontwikkeld heeft. Door verschillende redenen kan het gebeuren dat het basisvertrouwen van het kind beschadigd raakt. Bijvoorbeeld, als de ouders gaan scheiden, ‘verliest’ het in veel gevallen één van de ouders, ook al is er een goede bezoekregeling. De klik met een nieuwe partner is bovendien vaak niet vanzelfsprekend.
Het verlies van een ouder door overlijden, maar ook een ziekenhuisopname van een ouder kan het opgebouwde vertrouwen schaden. Een verhuizing, het verlies van de vertrouwde omgeving en vriendjes en soms ook negatieve ervaringen op school kunnen het basisvertrouwen onderuit halen.

Voor wie?
Voor ouders van kinderen van wie het basisvertrouwen verstevigd kan worden.

Doel
VIB is speciaal ontwikkeld voor het vergroten van dit basisvertrouwen. De bedoeling is het kind alsnog de geborgenheid te geven die het ooit miste. Ouders zijn de meest aangewezen personen om het kind te helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen.

Werkwijze
Er worden korte video-opnames (max. 10 minuten) gemaakt van het kind en zijn ouders/gezin.
Samen met de begeleider worden de video-opnames teruggekeken om te ontdekken wat uw kind nodig heeft (welke signalen geeft het kind) en hoe u als ouders daarop kunt aansluiten.
Altijd blijkt dat opvoeders al veel te bieden hebben om het basisvertrouwen van hun kind te ontwikkelen. Op de video-opnames wordt concreet welke vaardigheden dat zijn en welke specifieke vaardigheden er nog geleerd kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de interactieprincipes van de VIB.

Scroll naar boven