Wachttijden

Bij PKJP wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Bij aanmelding bestaat er echter altijd een reguliere wachttijd voor intake.

Binnen de PKJP hanteren we vijf wachtlijsten voor intake: Drie wachtlijsten voor jeugdige cliënten ingedeeld naar gebied (regionaal Rijnmond (sGGZ), lokaal Rijnmond (bGGZ) en overige regio’s, te weten Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Haaglanden en Zeeland), twee wachtlijsten voor volwassenen ingedeeld naar zorgsoort (sGGZ en bGGZ). Deze onderverdeling geeft meer inzicht in de wachttijden per regio en per doelgroep (jeugd en 18+).

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang cliënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per zorgcategorie.

Behandelwachttijd (B): hoeveel weken u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.

Bij crisis/spoed geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is. PKJP heeft geen spoedpoli. Tijdens de aanmeldfase wordt duidelijk bekeken of – in geval van crisis – wij u de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Als u elders sneller in zorg kunt komen of passender hulp kunt krijgen, zullen wij u hierin adviseren.

Wat kunt u doen als u de wachttijd te lang vindt?

Mogelijk kunt u sneller terecht bij een andere zorgaanbieder.

Soms kunt u sneller behandeld worden bij een andere zorgaanbieder. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten welke andere zorgaanbieder kortere wachttijden heeft? Bespreek dit dan met het secretariaat van PKJP.

Wachtlijstbemiddeling

  • Voor cliënten van 18 jaar en ouder: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ‘treeknormen’).
  • Voor jeugdige cliënten: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het lokale wijkteam in uw buurt en vragen om een zorgaanbieder met kortere wachttijden.
www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz voor cliënten die 18 jaar of ouder zijn, dus ook van PKJP. Daar kunt u zien of andere zorgaanbieders kortere wachttijden hebben.

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden per 01-02-2021

Zorgcategorie Diagnosegroep A*
Treeknorm
4 weken
B**
Treeknorm
6 weken
bGGZ 18+ 44
 Aandachtstekort44
 Angst44
 Autismespectrum44
 Bipolair en overig44
sGGZ 18+Depressie1420
 Persoonlijkheid1420
 Schizofrenie1420
 Somatoform1420
 Overige aandoeningen1420
bGGZ jeugd
Rijnmond
 294
sGGZ jeugd
Rijnmond
 5225
sGGZ jeugd
overige regio’s***
 715
* Aanmeldwachttijd in weken
** Behandelwachttijd in weken
*** Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Haaglanden en Zeeland

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Scroll naar top