Wachttijden

Bij PKJP wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Bij aanmelding bestaat er echter altijd een reguliere wachttijd voor intake.

Binnen PKJP hanteren we tien wachtlijsten voor intake:  Negen wachtlijsten voor jeugdige cliënten ingedeeld naar regio (bGGZ/sGGZ Zuid-Holland Zuid, bGGZ/sGGZ Midden-Holland en sGGZ Rijnmond), naar subregio (bGGZ Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk, bGGZ Rotterdam, bGGZ Nissewaard, bGGZ Lansingerland, bGGZ Krimpen aan den IJssel (alleen medicatiecontroles), bGGZ Capelle aan den IJssel (alleen medicatiecontroles) en één wachtlijst voor volwassenen (18+) (sGGZ/bGGZ). Deze onderverdeling geeft meer inzicht in de wachttijden per regio en per doelgroep (jeugd en 18+).

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang cliënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding ‘onbekend’ staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Uw behandelaar/degene die het eerste gesprek met u voert kan u uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, zodat u snel kunt starten met uw behandeling en herstel.

Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken u moet wachten tussen aanmelding en uw intakegesprek. Dit verschilt per zorgcategorie.

Behandelwachttijd (B): hoeveel weken u moet wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van uw behandeling. Wij streven ernaar de start van uw behandeling te laten aansluiten op de intake.

Bij crisis/spoed geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met u afgestemd wat nodig is. PKJP heeft geen spoedpoli. Tijdens de aanmeldfase wordt duidelijk bekeken of – in geval van crisis – wij u de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Als u elders sneller in zorg kunt komen of passender hulp kunt krijgen, zullen wij u hierin adviseren.

Wat kunt u doen als u de wachttijd te lang vindt?

Mogelijk kunt u sneller terecht bij een andere zorgaanbieder.

Soms kunt u sneller behandeld worden bij een andere zorgaanbieder. Vindt u de wachttijd te lang en wilt u weten welke andere zorgaanbieder kortere wachttijden heeft? Bespreek dit dan met het secretariaat van PKJP.

Wachtlijstbemiddeling

 • Voor cliënten van 18 jaar en ouder: Wanneer u de
  wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar
  en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,
  zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een
  intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is
  gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders
  en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde
  ’treeknormen’).
 • Voor jeugdige cliënten: Wanneer u de wachttijd te lang
  vindt, kunt u altijd contact opnemen met het lokale wijkteam in uw buurt en
  vragen om een zorgaanbieder met kortere wachttijden.

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz voor cliënten die 18 jaar of ouder zijn, dus ook van PKJP. Daar kunt u zien of andere zorgaanbieders kortere wachttijden hebben.

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden per 30-05-2023

 Let op: Aanmeldstop voor cliënten van 18 jaar of ouder verzekerd bij CZ of Menzis, voor sGGZ-behandeling

Let op: Aanmeldstop voor alle jeugdcliënten die voor sGGZ of voor bGGZ worden aangemeld met uitzondering van jeugdcliënten die worden aangemeld voor enkelvoudige medicatiebegeleiding of medicatieconsult.

Zorgcategorie   Diagnosegroep   A*
Treeknorm
4 weken
  B**
Treeknorm
6 weken
bGGZ 18+    Alle diagnosegroepen   12   4
             
sGGZ 18+   Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ ASS)    12   4
sGGZ 18+   Depressieve stemmingsstoornissen   12   4
sGGZ 18+   Angststoornissen   12   4
sGGZ 18+   Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen   12   4
sGGZ 18+   Trauma en stressorgerelateerde stoornissen   12   4
sGGZ 18+   Somatische symptoomstoornis en verwante stoornissen   12   4
 sGGZ 18+   Persoonlijkheidsstoornissen   12   4
             

bGGZ jeugd subregio Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/-consult)

bGGZ jeugd subregio Rotterdam (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

bGGZ jeugd subregio Nissewaard (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

bGGZ jeugd subregio Lansingerland (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

bGGZ jeugd subregio Krimpen a/d IJssel (alleen medicatiecontroles)

bGGZ jeugd subregio Capelle a/d IJssel (alleen medicatiecontroles)

     

6

 66
6

 


6

 

6

 

 

4

 4

 


4
4

 


4

 

4

sGGZ jeugd regio Rijnmond (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

     

6

 

4

bGGZ/ sGGZ jeugd regio
Zuid-Holland Zuid (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

bGGZ/sGGZ jeugd regio
Midden-Holland (aanmeldstop m.u.v. enkelvoudige medicatiebegeleiding/ -consult)

     

6
6

 

4
4

* Aanmeldwachttijd in weken
** Behandelwachttijd in weken

Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Scroll naar boven