Kwaliteit en Certificering

PKJP streeft er naar om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. De zorgstandaarden en richtlijnen voor een kwalitatief goede evidence-based behandelstandaard zijn geïmplementeerd in het primaire proces van PKJP en worden voortdurend getoetst en zo nodig bijgesteld. Een overzicht van de zorgstandaarden is te vinden op:

ggzstandaarden.nl

CLIËNTTEVREDENHEID

Cliënttevredenheid wordt gemeten via een cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om hun ervaring bij PKJP achter te laten op ZorgkaartNederland.nl (voor 2022 is het gemiddeld rapportcijfer op zorgkaart Nederland een 9,2).

In 2022 gaven cliënten de behandeling bij PKJP gemeten met de clienttevredenheidsvragenlijst (CQi) gemiddeld een 7,9 (op een schaal van 1-10).

De verschillende schalen binnen deze vragenlijst laten voor 2022 de volgende scores zien:

‘Samen beslissen’ gemiddeld een 4,5 (op een schaal van 1-5)

Dit betekent dat cliënten ervaren voldoende informatie te krijgen over de behandelmogelijkheden van hun klachten, de beoogde resultaten van hun behandeling en de mate waarop zij mee hebben kunnen beslissen over de uitvoering van hun behandelplan.

‘Uitvoering behandeling’ gemiddeld een 4,2 (op een schaal van 1-5)

Dit betekent onder andere dat cliënten ervaren dat de ingezette behandeling ook passend is bij hun klachten.

‘Bejegening’ gemiddeld een 4,7 (op een schaal van 1-5)

Dit betekent dat cliënten ervaren dat dingen begrijpelijk worden uitgelegd en het gevoel hebben serieus genomen te worden.

(deze uitkomsten zijn gebaseerd op de ingevulde CQi’s bij afgesloten behandelingen binnen de Basis en Specialistische GGZ in 2022).

HKZ certificering

Sinds 8 juli 2014 is PKJP HKZ-gecertificeerd. Klik hier voor het HKZ certificaat van PKJP.

Kwaliteitsstatuut PKJP

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ instelling van PKJP.

Keurmerk BasisGGZ 2022

PKJP is beoordeeld op basis van de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2022. PKJP voldoet aan deze normen.

Klik hier voor het keurmerk BasisGGZ 2022 van PKJP.

Scroll naar boven